Tag: หมอชนะ

  • Thumbnail for the post titled: แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ กับ หมอชนะ ไขข้อข้องใจ ต่างกันอย่างไร

    แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ กับ หมอชนะ ไขข้อข้องใจ ต่างกันอย่างไร

         แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ กับ หมอชนะ นั้นต่างกันอย่างไร ใช้อันไหนดี ข้อมูลที่เก็บไปจะปลอดภัยหรือไม่ แล้วทำไมต้องโหลดทั้งคู่ วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจต่างๆ กับ 2 แอปพลิเคชั่นนี้ักัน        หลังจากที่ประเทศไทยได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 ทำให้ทาง ศบค. ได้ออกมาตรการมากมายในการป้องกัน และสกัดกั้นไวรัส เช่น การออกมาตรการควบคุมการเข้า-ออกจังหวัด มาตรการควบคุมการรับประทานอาหารในร้าน และปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยชนะ กับ หมอชนะ เอาไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดตาม […]